ARAMA
İncirliova Belediyesi

Meclis Kararları

Geri
Meclis Kararları

              Belediye meclisinin 07.05.2024 tarih ve 40 nolu kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gündem maddeleri ile ilgili;

 

                  Belediye meclisinin 07.05.2024 tarih ve 40 nolu kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gündem maddeleri ile ilgili;

 

                  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

KONU:2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı                                                                   Tarih:08.05.2024

İncirliova Belediye Meclisinin 07.05.2024 tarihli birleşiminde alınan kararla plan ve bütçe komisyonumuz 08.05.2024 tarihinde toplanarak komisyon üyemiz Ömer AKDAĞ oybirliğiyle komisyon başkanı seçildi.

Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (b) ve 64.maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ile gereğince, İncirliova Belediyesi’nin 2023 yılına ait “Gider Kesin Hesabının” incelenmesi neticesinde;

GİDER KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE KESİN HESAP CETVELİNİN AÇIKLAMASI

 

                         01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

 

          Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 62.283.120,00 TL ödenek verilmiş, 2023 yılı içinde 5.900.000,00 TL ek ödenek 6.542.671,86 TL ödenek aktarması, 14.267.761,86 TL ödenek düşümü ile toplam net ödeneği 60.458.120,00 TL olmuştur. Bu ödenekten 51.054.924,01 TL harcanmış artan 9.403.195,99 TL ödenek imha edilmiştir. Genel Kamu Hizmetlerinin net toplam bütçeye harcama oranı  % 31,14 iken kendi bütçesine harcama oranı % 36,87 dir.

 

 

                                              

                   03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

 

            Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 6.730.400,00 TL ödenek verilmiş, 2023 yılı içinde 2.300.000,00 TL ek ödenek 507.833,25 TL ödenek aktarması 43.691,82 TL ödenek düşümü ile toplam net ödeneği 9.494.541,43 TL olmuştur. Bu ödenekten 9.078.637,38 TL harcanmış artan 415.904,05 TL ödenek imha edilmiştir. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin net toplam bütçeye harcama oranı % 55,38 iken kendi bütçesine harcama oranı % 95,62 dir.

 

                   05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

            Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 28.125.600,00 TL ödenek verilmiş, 2023 yılı içinde 7.9000.000,00 TL ek ödenek 3.570.000,00 TL ödenek aktarması, 3.570.000,00 TL ödenek düşümü ile toplam net ödeneği 36.025.600,00 TL olmuştur. Bu ödenekten 30.993.442,40 TL harcanmış artan 5.032.157,60 TL ödenek imha edilmiştir. Çevre Koruma Hizmetlerinin net toplam bütçeye harcama oranı % 18,91 iken kendi bütçesine harcama oranı % 86,03 dür.

                   06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

            Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 37.605.700,00 TL ödenek verilmiş, 2023 yılı içinde 6.250.000,00 TL ek ödenek 9.262.618,50 TL ödenek aktarması, 2.489.001,00 TL ödenek düşümü ile toplam net ödeneği 50.629.317,50 TL olmuştur. Bu ödenekten 42.618.250,32 TL harcanmış artan 8.011.067,18 TL ödenek imha edilmiştir. İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinin net toplam bütçeye harcama oranı % 25,99 iken kendi bütçesine harcama oranı % 84,18 dir.

                 

08-DİNLENME,KÜLTÜR  VE DİN  HİZMETLERİ

 

            Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 4.223.980,00 TL ödenek verilmiş, 2023 yılı içinde 1.800.000,00 TL ek ödenek 957.000,00 TL ödenek aktarması, 257.000,00 TL ödenek düşümü ile toplam net ödeneği 6.723.980,00 TL olmuştur. Bu ödenekten 4.436.561,68 TL harcanmış artan 2.287.418,32 TL ödenek imha edilmiştir. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerinin net toplam bütçeye harcama oranı % 2,7 iken kendi bütçesine harcama oranı % 65,98 dir.

 

10-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ:

Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ödenek verilmemiştir. 2023 yılı içinde 595.000,00 TL ödenek aktarması ile toplam net ödeneği 595.000,00 TL olmuştur. Bu ödenekten 274.363,04 TL harcanmış artan 320.636,96 TL ödenek imha edilmiştir. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin net toplam bütçeye harcama oranı % 0,16iken kendi bütçesine harcama oranı % 46,11 dir.

 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE KESİN HESAP CETVELİNİN AÇIKLAMASI

 

 • 01-PERSONEL GİDERLERİ

 

Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 33.953.200,00 TL ödenek verilmiş, 2023 yılı içinde 4.400.000,00 TL ek ödenek 4.103.206,64 TL ödenek aktarması, 1.466.155,00 TL ödenek düşümü ile toplam net ödeneği 40.990.251,64 TL olmuştur. Bu ödenekten 31.568.934,18 TL harcanmış, artan 9.396.920,98 TL ödenek iptal edilmiştir. Personel Giderleri net toplam bütçeye harcama oranı % 19,26 iken kendi bütçesine harcama oranı % 77,02 dir.

 

 • 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

 

       Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 5.480.800,00 TL ödenek verilmiş, 2023 yılı içinde 484.181,07 TL ödenek aktarması, 76.648,89 TL ödenek düşümü ile toplam net ödeneği 5.888.332,18 TL olmuştur. Bu ödenekten 3.590.843,41 TL harcanmış, artan 2.321.885,25 TL ödenek iptal edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri net toplam bütçeye harcama oranı % 2,19 iken kendi bütçesine harcama oranı % 60,98 dir.

 

 • 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

 

Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 69.132.100,00 TL ödenek verilmiş, 2023 yılı içinde 19.750.000,00 TL ek ödenek 11.145.732,90 TL ödenek aktarması, 4.877.560,79 TL ödenek düşümü ile toplam net ödeneği 95.150.272,11 TL olmuştur. Bu ödenekten 85.998.466,96 TL harcanmış, artan 9.151.805,15 TL ödenek iptal edilmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri net toplam bütçeye harcama oranı % 52,46 iken kendi bütçesine harcama oranı % 90,38 dir.

 

 • 04-FAİZ GİDERLERİ

 

             Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 400.000,00 TL ödenek verilmiş, 2023 yılı içinde ek ödenek ve ödenek aktarılması olmamıştır. Bu ödenekten 30.511,97 TL harcanmış artan 369.488,03 TL ödenek iptal edilmiştir. Faiz Giderleri net toplam bütçeye harcama oranı % 0,0186iken kendi bütçesine harcama oranı % 7,63 dür.

      05-CARİ TRANSFERLER

 

             Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 4.185.200,00 TL ödenek verilmiş, 2023 yılı içinde ek ödenek ve ödenek aktarılması yapılmamış, 1.057.000,00 TL ödenek düşümü ile toplam net ödeneği 3.128.200,00 TL olmuştur. Bu ödenekten 2.150.001,16 TL harcanmış, artan 978.198,84 TL ödenek iptal edilmiştir. Cari Transferler net toplam bütçeye harcama oranı % 1,31 iken kendi bütçesine harcama oranı % 68,73 dür.

 

 

06-SERMAYE GİDERLERİ

 

Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 15.585.000,00 TL ödenek verilmiş, 2023 yılı içinde 5.702.003,00 TL ödenek aktarması, 3.570.000,00 TL ödenek düşümü ile toplam net ödeneği 17.717.003,00 TL olmuştur. Bu ödenekten 15.117.421,15 TL harcanmış, artan 2.599.581.,85 TL ödenek iptal edilmiştir. Sermaye Giderleri net toplam bütçeye harcama oranı % 9,22 iken kendi bütçesine harcama oranı % 85,33dür.

 • 09-YEDEK ÖDENEKLER

 

             Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 10.232.500,00 TL ödenek verilmiş, 2023 yılı içinde 9.580.000,00 TL ödenek düşümü ile toplam net ödeneği 652.500,00 TL olmuştur. Bu ödenekten 652.500,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

İncirliova Belediyesi’nin 2023 yılına ait “Gelir Kesin Hesabının” incelenmesi neticesinde;

 

 

GELİR KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI

 • 01-VERGİ GELİRLERİ

 

             Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 28.426.800,00 TL gelir tahmininde bulunulmuş, 2022 yılında 5.932.707,90 TL tahakkuk artığı olup, yıl içerisinde 23.118.619,50 TL tahakkuk edilmiş, toplam tahakkuk 29.051.327,40 TL olmuştur. Bu tahakkuktan 21.629.071,50 TL tahsil edilmiş, bu tahsilattan 18.201,10 TL red ve iade edilmiş, net tahsilat 21.610.870,40 TL olmuştur. 2025 yılına 7.422.255,90 TL tahakkuk devri olmuştur. Bütçeye göre tahsilatın gerçekleşme oranı % 14,09 TL, tahakkuka göre gerçekleşme oranı % 74,38’ dir.

 • 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

 

             Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 11.460.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuş, 2022 yılında 4.116.713,87 TL tahakkuk artığı olup, yıl içerisinde 13.315.770,45 TL tahakkuk edilmiş, toplam tahakkuk 17.432.484,32 TL olmuştur. Bu tahakkuktan 11.87.429,60 TL tahsil edilmiş, bu tahsilattan 2.387,08 TL red ve iade edilmiş, net tahsilat 11.868.042,52 TL olmuştur.  2025 yılına 5.563.054,72 TL tahakkuk devri olmuştur. Bütçeye göre tahsilatın gerçekleşme oranı % 7,74TL, tahakkuka göre gerçekleşme oranı % 103,56’ dır.

 • 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

 

             Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 8.963.000,00TL gelir tahmininde bulunulmuş, 2022 yılında tahakkuk artığı olmamıştır, yıl içerisinde 9.301.000,00 TL tahakkuk edilmiş, toplam tahakkuk 9.301.000,00 TL olmuştur. Bu tahakkuktan 9.301.000,00 TL tahsil edilmiş, bu tahsilattan ret ve iade olmamıştır, net tahsilat 9.301.000,00 TL olmuştur.Bütçeye göre tahsilatın gerçekleşme oranı % 6,06 TL, tahakkuka göre gerçekleşme oranı % 100 dür.

 • 05-DİĞER GELİRLER

 

Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 95.884.000,00TL gelir tahmininde bulunulmuş, 2022 yılında 2.290.479,90 TL tahakkuk artığı olup, yıl içerisinde 89.837.270,69 TL tahakkuk edilmiş, toplam tahakkuk 92.127.750,59 TL olmuştur. Bu tahakkuktan 89.901.788,07 TL tahsil edilmiş, bu tahsilattan 2.086,83 TL ret ve iade edilmiştir, net tahsilat 89.899.701,24 TL olmuştur. 2025 yılına 2.225.962,52 TL tahakkuk devri olmuştur. Bütçeye göre tahsilatın gerçekleşme oranı % 58,60 TL, tahakkuka göre gerçekleşme oranı % 97,58’ dir.

 

 • 06-SERMAYE GELİRLERİ :

Bu bölümde 2023 mali yılı bütçesi ile 8.895.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuş, 2022 yılında tahakkuk artığı olmamıştır, yıl içerisinde 10.320.116,99 TL tahakkuk edilmiş, toplam tahakkuk 10.320.116,99 TL olmuştur. Bu tahakkuktan 10.320.116,99 TL tahsil edilmiş, bu tahsilattan ret ve iade olmamıştır, net tahsilat 10.320.116,99 TL olmuştur. Bütçeye göre tahsilatın gerçekleşme oranı % 6,73 TL, tahakkuka göre gerçekleşme oranı % 100 dür.

            Yukarıda açıklanan hükümler ve ekli cetvellerin incelenmesi sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (b) ve 64. Maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan Belediyemizin 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı Muhasebe doğrultusunda kayıtları dikkate alınarak, Bir (1) yıllık uygulama sonuçlarını gösterilen cetvellerin hukuka uygun olduğu, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı komisyonumuzca 2023 Mali Yılı kesin hesabı oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

EKLER

1.Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29),

2.Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30),

3.Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31),

4.Genel Mizan,

5.Bilanço,

6.Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste,

 

’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.

 

Daha sonra 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı Meclisin oyuna sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde 2023 Mali Yılı Kesin Hesapları Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle meclis üyeleri, Levent GÜLEÇYÜZ, Polat TANRIKULU, Mustafa KARAYİĞİT, Nazım ERTUĞ, İsmail İŞLEKKOL, Murat KARABACAK, Hüseyin OTUR, Mehmet GÜLER, Yiğit MENDERES, Ömer AKDAĞ, Gökmen DAĞTEKİN, Bediha GÜMEL KARASU, Ercan KÖSEOĞLU, Mustafa AYTEKİN, Akın TUNA, Alpaslan DARCAN, Aygül ÖZÇELİK, Derya OKTAY, Serkan GÜVENÇ, Mehmet ÇELEBİ tarafından OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.


Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan, Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri gereğince Belediye Encümenince incelenmiş ve 19.04.2024 tarih ve 122 sayılı Encümen kararı ile kabul edilmiştir. Encümen kararı ile birlikte Belediye Meclisine sunulan 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine, yapılan işaretle oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


            Gündem maddesi ile ilgili Meclis Başkanı Levent GÜLEÇYÜZ tarafından teklif edilen isimler meclise okunarak bilgilendirildi.

             Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki 4081 sayılı Kanunun 4. maddesine istinaden İncirliova Ziraat Odası Temsilcisinin seçimler için toplantıya iştirak etmediği görüldü.

             Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında kanuna göre 5 asil ve 5 yedek Koruma Meclisi, 5 asil ve 5 yedek murakabe heyeti seçimi için oy pusulaları dağıtıldı. Yapılan gizli oylama ve açık sayım neticesinde;

 

                                Koruma Meclisine:

                                Asil Üye                                                      Yedek Üye

                               1-İsmail AKÇA            - 16 oy                    1-Davut NOYAN       - 12 oy

                               2-Özden KIR                - 15 oy                   2-Kenan DOĞAN      - 12 oy

                               3-Bayram Ali DOĞAN - 15 oy                   3-Muhammer ÖZER  - 12 oy

                               4-Hüseyin KAYIR       - 14 oy                   4-Halil ELMAS         - 11 oy

                               5-Mehmet AKARSU    - 15 oy                   5-Ömer KARAGÖZ  - 10’ar oy aldıkları görülerek göreve seçildiler.

 

                               Murakabe Heyetine:

                                Asil Üye                                                                 Yedek Üye

                             1-Fazlı KURŞUNLU            - 14 oy             1-Turgay ÖZER          - 12 oy

                             2-Ali ATAR                           - 14 oy             2-Ayhan BİLİCİ          - 12 oy

                             3-Durmuş KARADEMİR     - 14 oy             3-Mukadder YÜKSEL - 12 oy

                             4-Davut ÇETİNKAYA         - 14 oy             4-Tuncay YILDIZER    - 12 oy                                                  5-Celal MENDERES            - 14 oy             5-Mustafa TAŞKIRAN - 10' ar oy aldıkları görülerek göreve seçildiler.


            Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30.04.2024 tarih ve 18262 sayılı ‘’ İlçemiz sınırları içinde Belediyemiz ve İncirliova Kaymakamlığı, İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İncirliova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilen Geleceği Şekillendirmek: Özel Gereksinimli Öğrenciler için İleriye Dönük Gelişim ve Entegrasyon adlı projenin ''Özel gereksinimli öğrencilerimize serada/atölyede uygulamalı çalışmalar yaparak kalıcı öğrenmelerini sağlamak, dikkat ve algı düzeylerini yükseltmek, sosyal ve ekonomik hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkan vermek, iletişim becerilerini ve yaşam standartlarını arttırmak, sorumluluk duygusu geliştirmek, sınıflarının donatılmasıyla eğitim kalitelerini yükseltmek, dezavantajlı, öğrencilerimizin annelerine yönelik ''Engelsiz Nefes Evi' merkezi kurarak annelerimizin kendilerine vakit ayırabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve küçük ölçekli üretim faaliyetlerinde bulunabilecekleri ortamın yaratılmasını sağlamak, öğretmenlerimize verilecek eğitimler sayesinde de öğretmenlerimizin akademik beceri düzeyini arttırmak hedeflenmektedir. İlgili projenin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili Belediye Başkanı Sayın Aytekin Kaya'ya yetki verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini; Olurlarınıza arz ederim.’’ şeklindeki olur yazıları meclise okundu.

            Yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile proje ortağı olduğumuz, GEKA Destekli ''Engelsiz Nefes Evi Projesi'' için Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Kaya'ya yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.05.2024 tarih ve 18295 sayılı ‘’ Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliğinin 30.04.2024 tarihli ve 23 sayılı yazılarında; Birlik tüzüğünün 9. Maddesi gereği ve nüfusumuzla bağlantılı olarak 1 (bir) asil üye daha seçmemiz gerektiği belirtildiğinden; belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyelerinden 1 asil üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Yazımızın meclise havalesini arz ederim.’’ şeklindeki olur yazıları meclise okundu.

             Yapılan işaretle oylama neticesinde Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere; Meclis üyelerinden Ömer AKDAĞ’ ın asil üye olarak seçilmesine OYÇOKLUĞU ile karar verildi.


Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.05.2024 tarih ve 18295 sayılı ‘’ Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliğinin 30.04.2024 tarihli ve 23 sayılı yazılarında; Birlik tüzüğünün 9. Maddesi gereği ve nüfusumuzla bağlantılı olarak 1 (bir) asil üye daha seçmemiz gerektiği belirtildiğinden; belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyelerinden 1 asil üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Yazımızın meclise havalesini arz ederim.’’ şeklindeki olur yazıları meclise okundu.

             Yapılan işaretle oylama neticesinde Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere; Meclis üyelerinden Ömer AKDAĞ’ ın asil üye olarak seçilmesine OYÇOKLUĞU ile karar verildi.a

              Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.05.2024 tarih ve 18365 sayılı ‘’ Belediye Çalışma Yönetmeliğinin ''Başkanlık divanı'' başlıklı 9. Maddesi ''Meclise, belediye başkanı
başkanlık eder. Belediye başkanının bulunmadığı durumlarda meclis birinci başkan vekili, onun da olmadığı
durumda ikinci başkan vekili meclise başkanlık eder. Belediye başkanı toplantının herhangi bir safhasında da yerini meclis başkan vekiline bırakarak toplantıdan ayrılabilir. Ancak, yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar. Meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin de bulunmaması durumunda, varsa katip üyeler, yoksa en genç iki meclis üyesi tarafından imzalanmış tutanakla durum tespit edilerek toplantı yapılmaksızın meclis kapatılır. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.'' şeklindedir. Yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri gereği 14.04.2024 tarihinde yapılan meclis toplantısında 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşüldüğü oturumuna sehven belediye başkanının başkanlık ettiği, bu nedenle 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili kararın tekrar görüşülerek, karara bağlanması için konunun mayıs ayı meclis toplantısında gündeme alınmasını olurlarınıza arz ederim.’’ şeklindeki olur yazıları meclise okundu.

               Açık oylama neticesinde 2023 Yılı Faaliyet Raporu; Polat TANRIKULU, Mustafa KARAYİĞİT, Nazım ERTUĞ, İsmail İŞLEKKOL, Kemal ŞENTÜRK, Murat KARABACAK, Levent GÜLEÇYÜZ, ve Hüseyin OTUR’un kabul oylarına karşılık,

               Yiğit MENDERES, Mehmet GÜLER, Ömer AKDAĞ, Gökmen DAĞTEKİN, Süleyman SOYLU, Bediha GÜMEL KARASU, Ercan KÖSEOĞLU, Mustafa AYTEKİN, Akın TUNA, Alpaslan DARCAN, Aygül ÖZÇELİK, Derya OKTAY, Serkan GÜVENÇ ve Mehmet ÇELEBİ tarafından 2023 Yılı Faaliyet Raporunu detaylı inceleme yapamadıkları gerekçesiyle red oyu kullandıkları görüldü.

               5393 sayılı Belediye Kanununun 26. Maddesinde ‘’ Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.’’ Hükmü gereğince dörtte üç çoğunluk sağlanmadığı için Faaliyet Raporunun yeterli olduğu görüldü.


      Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2024 tarih ve 18009 sayılı Başkanlık Olur’unda; ‘’5393 Sayılı Belediye Kanununun Başkanlık Divanı başlıklı 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesi (a) fıkrası 3. bendi ve 19. maddesi 1. fıkrası gereğince, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk meclis toplantısında iki yıl görev yapmak üzere, gizli oylama ile Başkanlık Divanı için meclis 1. ve 2. başkan vekilleri ile 2 asil ve 2 yedek kâtip üye seçimi yapılması gerekmektedir. Yazımızın meclise havalesini olur'larınıza arz ederim.’’ denilmektedir.

Belediye Meclisince, ’5393 Sayılı Belediye Kanununun Başkanlık Divanı başlıklı 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesi (a) fıkrası 3. bendi ve 19. maddesi 1. fıkrası gereğince;

Katip üyeler Bediha GÜMEL KARASU ve Murat KARABACAK tarafından 26 adet zarf sayıldı ve açıldı.

 1. ve 2. Meclis Başkan Vekilliği için yapılan gizli oylama sonucunda;

Yiğit MENDERES                (1. Başkan V.)  14 oy,

Bediha GÜMEL KARASU    (2. Başkan V.)  14 oy,

Levent GÜLEÇYÜZ              (1.Başkan V.)   12 oy,

İsmail İŞLEKKOL                 (2. Başkan V.)  12 oy,

 

Meclis Kâtip Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda;

 

Aygül ÖZÇELİK                   (Asil Kâtip Üye)        14 oy,  Nazım ERTUĞ          (Asil Kâtip Üye)        12 oy,

Gökmen DAĞTEKİN           (Asil Kâtip Üye)        14 oy,  Hüseyin OTUR          (Asil Kâtip Üye)        11 oy,

Derya OKTAY                      (Yedek Kâtip Üye)     14 oy,   Murat KARABACAK (Yedek Kâtip Üye)   11 oy,

Bediha GÜMEL KARASU      (Yedek Kâtip Üye) 13 oy,   Kemal ŞENTÜRK       (Yedek Kâtip Üye)   11 oy,

 

Buna göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun Başkanlık Divanı başlıklı 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesi (a) fıkrası 3. bendi ve 19. maddesi 1. fıkrası gereğince yapılan gizli oy açık tasnif sonucunda, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk meclis toplantısında iki yıl görev yapmak üzere, Meclis üyelerinden Yiğit MENDERES Meclis 1. Başkan Vekili, Bediha GÜMEL KARASU Meclis 2. Başkan Vekili,  Aygül ÖZÇELİK Asil Kâtip Üye, Gökmen DAĞTEKİN Asil Kâtip Üye, Derya OKTAY Yedek Kâtip Üye, Bediha GÜMEL KARASU Yedek Kâtip Üye olarak OYÇOKLUĞUYLA seçilmişlerdir.


Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2024 tarih ve 18012 sayılı Başkanlık Olur’unda; ‘’5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. ve 20. maddesi gereğince, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk meclis toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere, gizli oy ile 2 adet encümen üyesi seçimi yapılması gerekmektedir. Yazımızın meclise havalesini olur'larınıza arz ederim.’’ denilmektedir.

Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. ve 20. maddesi gereğince;

Kâtip üyeler Gökmen DAĞTEKİN ve Aygül ÖZÇELİK tarafından 26 adet zarf sayıldı ve açıldı.

Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda;

Ercan KÖSEOĞLU                 14 oy,

Mehmet ÇELEBİ                   14 oy,

Mustafa KARAYİĞİT             12 oy,

Fatih SUBAŞİ                        12 oy,

Buna göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. ve 20. maddesi gereğince yapılan gizli oy açık tasnif sonucunda, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk meclis toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere, Meclis üyelerinden  Ercan KÖSEOĞLU ve Mehmet ÇELEBİ Encümen Üyesi olarak OYÇOKLUĞUYLA seçilmişlerdir.


Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarih ve 18015 sayılı Başkanlık Olur’unda; ‘’ 5393 Sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde, Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur denildiğinden, plan ve bütçe komisyonu oluşturulması gerekmektedir. Yazımızın meclise havalesini arz ederim.’’ denilmektedir.

Yapılan görüşme ve işaretle oylama neticesinde, plan ve bütçe komisyonunun 1 yıl süre ile görev yapmasına ve 5 kişiden oluşturulmasına, meclis üyelerinden Süleyman SOYLU, Akın TUNA, Ömer AKDAĞ, İsmail İŞLEKKOL ve Levent GÜLEÇYÜZ' ün plan ve bütçe komisyonu üyesi olarak görev yapmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.    


Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarih ve 18016 sayılı Başkanlık Olur’unda; ‘’ 5393 Sayılı Belediye Kanununun İhtisas komisyonları başlıklı 24. maddesinde, Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur denildiğinden, imar ve bayındırlık komisyonu oluşturulması gerekmektedir. Yazımızın meclise havalesini arz ederim.’’ Denilmektedir.

Yapılan görüşme ve işaretle oylama neticesinde, imar ve bayındırlık komisyonunun 1 yıl süre ile görev yapmasına ve 5 kişiden oluşturulmasına, meclis üyelerinden Fatih SUBAŞİ, Murat KARABACAK, Mehmet GÜLER, Yiğit MENDERES ve Bediha GÜMEL KARASU' nun İmar ve Bayındırlık Komisyon üyesi olarak görev yapmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.