ARAMA
İncirliova Belediyesi

Sözlü Sınav Sonuç İlanı

Geri
Sözlü Sınav Sonuç İlanı
18 Aralık 2020

06.10.2019 tarihi ile 04.10.2020 tarihinde yapılmış olan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılan Kurumumuz personelinin yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için,

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 13.Maddesi uyarınca gerçekleştirilen unvan değişikliği sözlü sınavı 17/12/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; ilgili yönetmeliğin 13/6 maddesi uyarınca sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak kaydıyla en yüksek puandan aşağı doğru puanlar sıralanmak suretiyle sınav sonuçlandırılmış, buna göre adayların sözlü sınav puan ve başarı durumu belirlenmiş olup, buna ilişkin liste aşağıdadır.

Adaylar sözlü sınava yönelik olarak varsa itirazlarını, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav kuruluna yazılı olarak yapabileceklerdir(Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne EBYS üzerinden).Sözlü sınavda başarılı olanlar ilgili yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle başarı listesiilan edilmiştir.18.12.2020

  1 Adet 1.Derece Müdür (2019yılı)

 

 

Sıra No

 

 

Adı Soyadı

 

Başvuruda Bulunduğu

 

Sözlü Sınav Ortalaması

 

Sözlü Sınav Durumu

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

1

Alaattin ORHAN

MÜDÜR

1

Sınava Katılmadı Başarısız

 

1 Adet 1.Derece Müdür (2020 yılı)

 

 

Sıra No

 

 

Adı Soyadı

 

Başvuruda Bulunduğu

 

Sözlü Sınav Ortalaması

 

Sözlü Sınav Durumu

Yazılı sınav sonucu ortalaması

Başarı Puanı (yazılı ve sözlü sınav ort.)

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

1

Selda GEDİK

MÜDÜR

1

86.20

BAŞARILI

91.66

88,93

 

  1 Adet 3.Derece TEKNİKER (2019 yılı Unvan Değişikliği)

 

 

Sıra No

 

 

Adı Soyadı

 

Başvuruda Bulunduğu

 

Sözlü Sınav Ortalaması

 

Sözlü Sınav Durumu

Yazılı sınav sonucu ortalaması

Başarı Puanı (yazılı ve sözlü sınav ort.)

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

1

Kemal BATMAZ

TEKNİKER

3

83.20

BAŞARILI

71,66

77.43

 

DİĞER DUYURULAR