ARAMA
İncirliova Belediyesi

İlanen Tebliğ

Geri
İlanen Tebliğ
14 Aralık 2021
 Ek listede; adı, soyadı, unvanı, T.C. Kimlik numarası, vergi numarası, vergi borcu miktarları yazılı olan mükelleflerin bir kısmının, son ödeme tarihi 01.01.1994-31.12.2021 olan borçları ile ilgili olarak, belediyemizin sık sık program değiştirmesi sonucu oluşan hatalar,elektronik arşiv tutulamaması,hatalı sicil kayıtları ve tahakkuklar nedeniyle ayrıca bildirmiş oldukları adreslerinde aranmalarına, nüfusa kayıtlı adreslerine posta ile tebligat çıkarılmalarına rağmen bulunamadıklarından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106'ncı maddeleri ve yine aynı kanunun 100'üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı;
        1. İşbu ilan tarihinden başlayarak, 1 ay  içinde İncirliova Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup, telgraf, telefon veya e-posta adresimize açık adreslerini bildirmeleri
        2. Bu bildirimde bulunan mükelleflere süresi ile kayıtlı olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106'ncı maddeleri ve yine aynı kanunun 100'üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı,
        3. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde İncirliova Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara 1 ay sonunda tebliğ yapılmış olacağı, ilgililere ilanen tebliğ olunur.
 
 
 
DİĞER DUYURULAR