ARAMA
İncirliova Belediyesi

Gerenkova Mahallesi 18. Madde Uygulaması

Geri
Gerenkova Mahallesi 18. Madde Uygulaması
22 Şubat 2024

"İncirliova ilçesi, Gerenkova Mahallesi, 106 ada, 179 nolu parselin bulunduğu alan için 2023/4 Nolu Düzenleme Bölgesi kararı alınmış ve 3194 Sayılı imar Kanununun 18. Maddesine göre hazırlanan parselasyon planı ve tescile ait dağıtım cetvelleri incirliova Belediyesinin 08/12/2023 tarih ve 420 nolu Belediyesi Encümen Kararı ile kabul edilmiştir. Yapılan imar uygulaması, 5216 Sayılı Kanunun Büyük Şehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (b) hükmü gereğince 31/01/2024 tarih ve 22 sayılı Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararıyla da tasdiklenmiş olup; 20.02.2024 - 20.03.2024 tarihleri arasında 30 gün süreyle , tasdiklenen parselasyon planı ve tescile ait dağıtım cetvelleri İncirliova Belediyesi internet sitesinde, Belediye hizmet binası ile Gerenkova Mahalle Muhtarlığının ilan panosunda 20.02.2023 tarihinde askıya çıkarılmıştır."

DİĞER DUYURULAR