ARAMA
İncirliova Belediyesi

ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İŞÇİ KADROSUNA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

Geri
ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İŞÇİ KADROSUNA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU
30 Kasım -0001

Eski hükümlü hizmet alım personellerin sürekli işçi kadrosuna geçişi ile ilgili olarak 31 mart 2018 tarihli 30377 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinin (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerinden; bu yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgelendirenler, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilir.” denilmektedir.

Yönetmelikte belirtilen geçici 23 üncü maddenin genel bütçeli kamu kurumları ile ilgili olması; belediyelerin ilgili KHK’nın 24 üncü maddesi kapsamındaki özel bütçeli kurum olması nedeniyle,  696 sayılı KHK  kapsamında eski hükümlü olması sebebiyle reddedilen personelin 02/04/2018 itibariyle işe girişleri gerçekleştirilemeyecektir.

DİĞER DUYURULAR