ARAMA
İncirliova Belediyesi

2023 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

Geri
2023 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi
3 Şubat 2023

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 07.02.2023 Salı günü saat 14.00 'de Belediye toplantı salonunda Şubat ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.

            İlan olunur.

 

 

                                                                       Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM

1-  Zabıt özetinin görüşülmesi.

2- İncirliova ilçesi İncirliova(Sandıklı) mahallesi Aykut Ozan Caddesi boyunca devam eden konut kullanımına ayrılan parsellerin zemin kat ticari iznin verilmesi konusunun görüşülmesi.

3- İlçemiz Sandıklı Mahallesi 173 ada 1 ve 2 parselde yapılaşma şartlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4- İstiklal Mahallesi 12 pafta 0 ada 9168 parselde kayıtlı 1416,43 m2 alanda, Belediyemize ait hesapta biriken otopark harçlarıyla zemin kat ticari üst katlar katlı otopark yapmak için yetki konusunun görüşülmesi.

5-Belediyemiz ile meslek odaları arasında protokoller yapmak üzere yetki konusunun görüşülmesi.

6- İstiklal Mahallesi 553 sokak ile Çayırlı Caddesi arasında kalan Kubilay Caddesi boyunca devam eden konut kullanımına ayrılan parsellerin zemin kat ticari iznin verilmesi konusunun görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Gelir Ücret Tarifesi İfraz ve Tevhit harcına ek madde konusunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR