ARAMA
İncirliova Belediyesi

2023 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İlanı

Geri
2023 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İlanı
13 Ocak 2023

2023 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

İ L A N

       

Ekli cetvelde unvanı ve derecesi gösterilen boş kadroya atama yapılmak üzere 2023 yılında görevde yükselme sınavı yapılacaktır. Ayrıca ilgili yönetmeliğin 5. Maddesindeki unvan değişikliğine tabi bazı kadrolar için şartları taşıyan kişiler unvan değişikliği sınavı için başvuru yapabilir.

Sınava katılmak üzere başvuruda bulunacak adaylarda bulunması gereken niteliklere ilişkin hususlar ve atıfta bulunan yönetmeliğin ilgili bölümleri ile sınav konuları ekli cetvellerde gösterilmiştir.

Müracaatlar en geç 31/01/2023 Salı günü saat 17:30’a kadar ekte sunulan dilekçe ile doğrudan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır.

 

 

                                                                                                İncirliova Belediyesi

                                                                                 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Başvuru Şartları

Dilekçe Örneği

Kadrolar

Ek1:

Ek2:

Ek3:

DİĞER DUYURULAR