ARAMA
İncirliova Belediyesi

2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

Geri
2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi
27 Ocak 2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

      Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 01.02.2022 tarihinde Salı günü saat 14.00 de Belediye Binası toplantı salonunda olağan meclis toplantısını yapacaktır.

            İlan olunur. 27.01.2022

 

 

                                                                                                 Mehmet GÜLER

Belediye Başkan Vekili

 

 

GÜNDEM

1 - Zabıt özetinin okunması.

2 - İstiklal Mahallesi 0 ada 9111, 9112, 9113, 9114, 9581 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi. (İmar komisyon raporunun görüşülmesi)

3- Acarlar Mahallesi 0 ada 1320 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi. (İmar komisyon raporunun görüşülmesi)

4- Zafer Mahallesi 0 ada 2319, 2320, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 5045, 5046, 5047, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 7100, 9317 parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi. (İmar komisyon raporunun görüşülmesi)

5- Belediyemize ait taşınmazların kira sürelerinin görüşülmesi.

6- Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüklerinin tarife değişikliği taleplerinin görüşülmesi. 

DİĞER DUYURULAR