ARAMA
İncirliova Belediyesi

2022 yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

Geri
2022 yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi
30 Aralık 2021

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

            Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 04.01.2022 tarihinde Salı günü saat 14.00 de Kültür Merkezi toplantı salonunda olağan meclis toplantısını yapacaktır.

            İlan olunur.

 

 

                                                                                              Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM

1 - Zabıt özetinin okunması.

2 - Denetim komisyonu üye seçimi   

3 - Belediye Meclisince 2022 yılı için çalışma takviminin belirlenmesi.

4 - Zabıta Personellerine 2022 yılında ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi.

5 - Emeklilik işlemlerinden dolayı güncellenen norm kadro cetvellerinin onanması.

6 - Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespiti.

7 - Sözleşmeli personel ücretinin görüşülmesi.  

8 - 2981 Sayılı Kanun ile belediyemize devir edilen taşınmazların hak sahiplerine satışının görüşülmesi. 

9- Zafer Mahallesi 0 ada 9468 parselde zemin kat işyeri olarak kullanılması konusunun görüşülmesi. (İmar komisyon raporunun görüşülmesi)

 

10- İstiklal Mahallesi 0 ada 9111, 9112, 9113, 9114, 9581 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi.

 

11- Acarlar Mahallesi 0 ada 1320 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi.

 

12- Zafer Mahallesi 0 ada 2319, 2320, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 5045, 5046, 5047, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 7100, 9317 parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR