ARAMA
İncirliova Belediyesi

2022 yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Geri
2022 yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi
29 Nisan 2022

 BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

            Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.05.2022 Perşembe günü saat 14.00'de Belediye toplantı salonunda Mayıs ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.

            İlan olunur.

 

 

                                                                      Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

 

 

 

GÜNDEM

1- Zabıt özetinin okunması.

2- 2021 Mali yılı kesin hesapların görüşülmesi.

3- Yeni oluşan norm kadro cetvellerinin onanması.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (k) bendine istinaden,  Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. uzlaşma kararının alınması.

5- Belediyemize ait 04.01.2017 Tarih ve 8 Nolu Meclis Kararı İle 02.02.2021 Tarih ve 28 Nolu meclis kararlarının güncellenmesi.

6- Mülkiyeti Belediyemize ait Acarlar Mahallesi 111 ada 1 parsel de bulunan kargir ev niteliğindeki taşınmazın satış konusunun görüşülmesi.

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Acarlar Mahallesi 108 ada 11 parsel de bulunan arsa niteliğindeki taşınmazın satış konusunun görüşülmesi.

 

 

 

 

 

DİĞER DUYURULAR