ARAMA
İncirliova Belediyesi

2021 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

Geri
2021 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi
28 Ocak 2021

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

            Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02.02.2021 Salı günü saat 14.00'de Kültür Merkezinde toplanacaktır.

 

 

GÜNDEM

1 - Zabıt özetinin okunması.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarife güncelleme konulu yazılarının görüşülmesi.

3- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kamyon alımını konu alan yazılarının görüşülmesi.

4- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait Görev, Yetki ve Çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi.

5- Sözleşmeli personel disiplin yönetmeliğinin güncellenmesi. 

6- Çiftçi Malları ve Koruma Başkanlığına taşınmaz tahsisinin görüşülmesi.

7-Acarlar Mahallesinde uygulanan 18. Madde ve 2981/3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesine istinaden doğan taşınmazların değerlerinin görüşülmesi.

 

 

 

Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

DİĞER DUYURULAR