ARAMA
İncirliova Belediyesi

2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

Geri
2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi
31 Mart 2021

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

            Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06.04.2021 Salı günü saat 14.00'de Kültür Merkezinde toplanacaktır.

 

 

GÜNDEM

1 - Zabıt özetinin okunması.

2-   Fen İşleri Müdürlüğünün talebi,  04.03.2021 tarih ve 50 sayılı 2021 ek gelir taifesini konu alan meclis kararının tashihi.

3 - 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine istinaden yapılacak ilk mahalli idareler  seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla 1 adet meclis I. Başkan vekili, 1 adet meclis II. Başkan vekili ve 2 adet Asil, 2 Adet yedek katip Üyenin seçilmesi.

4-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine istinaden gizli oyla 2 adet encümen üyesinin seçilmesi.

5-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden plan ve bütçe komisyonuna üye seçilmesi.

6-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden imar komisyonuna üye seçilmesi.

7-  Denetim komisyonu raporunun okunması.

8- 2020 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

9- Cumhuriyet Mahallesi 9 pafta 0 ada 1539 parsel ve tescil harici alanın “Meydan (altta otopark) ve Ticaret Alanı” yapılması için Aydın Büyükşehir belediyesi devrinin görüşülmesi.

10- Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılan atama hakkında meclisin bilgi verilmesi.

11- Belediyemiz norm kadro cetvellerinin güncellenmesi.

12- Kadastro Kanunu hükümlerine göre Arzular, Beyköy, Hamitler, İkizdere ve Karagözler

Mahallelerinde yürütülecek işlemlerde görev yapmak üzere bilirkişi seçimi.

   

 

Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

DİĞER DUYURULAR