ARAMA
İncirliova Belediyesi

2021 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı

Geri
2021 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı
15 Ocak 2021

İ L A N

       

Ekli cetvelde unvanı ve derecesi gösterilen boş kadroya atama yapılmak üzere 2021 yılında görevde yükselme sınavı yapılacaktır. Ayrıca ilgili yönetmeliğin 5. Maddesindeki unvan değişikliğine tabi bazı kadrolar için şartları taşıyan kişiler unvan değişikliği sınavı için başvuru yapabilir.

Sınava katılmak üzere başvuruda bulunacak adaylarda bulunması gereken niteliklere ilişkin hususlar ve atıfta bulunan yönetmeliğin ilgili bölümleri ile sınav konuları ekli cetvellerde gösterilmiştir.

Müracaatlar en geç 29/01/2021 Cuma günü saat 15:00’a kadar ekte sunulan dilekçe ile doğrudan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

 

 

                                                                                                İncirliova Belediyesi

                                                                                 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Başvuru Şartları

Dilekçe Örneği

Kadrolar

Ek1:

Ek2:

Ek3:

DİĞER DUYURULAR