ARAMA
İncirliova Belediyesi

2021 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuru İlanı

Geri
2021 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuru İlanı
2 Şubat 2021

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” kapsamında, Belediyemizde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine tabi kadrolara başvuranlardan sınava girme şartlarını taşıyan personeller aşağıda listelenmiştir. Anılan yönetmeliğin üçüncü bölümünün 11.Maddesinde "başvuranlar arasından aranan şartları sağlayanlar kurumun internet sitesinde ilan edilir.” hükmü bulunduğundan aşağıda bildirilen liste Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Ayrıca başvuru şartlarını taşımayan personeller ilgili yönetmeliğin 11. Maddesinin (6) numaralı fıkrası gereği ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne itiraz edebilir.

İlanen Duyurulur.

 

Adı Soyadı

Başvurulan Unvan

Başvurulan sınav

Ferda KARADAĞ

MÜHENDİS

Unvan Değişikliği

Mine UĞUROL

TEKNİKER

Unvan Değişikliği

Hüseyin ÖZERK

UZMAN

Görevde Yükselme

Tolga HATAN

ŞEF

Görevde Yükselme

Ersin YURDUSEVEN

ŞEF

Görevde Yükselme

Okan EROĞLU

ŞEF

Görevde Yükselme

Servet GÖNÜLAÇAR

ŞEF

Görevde Yükselme

Mutlu KÜÇÜKÇÖLLÜ

ŞEF

Görevde Yükselme

DİĞER DUYURULAR