ARAMA
İncirliova Belediyesi

2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

Geri
2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi
1 Ekim 2021

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

            Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.10.2021 tarihinde Salı günü saat 14.00 de belediye binası toplantı salonunda olağan meclis toplantısını yapacaktır.

            İlan olunur.

 

 

                                                                                              Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM

1 – Bir önceki meclis toplantısına ait zabıt özetinin okunması.

 

2-  237 Sayılı Taşıt Kanunu gereğince, Belediyemize hibe edilen 35 KN 309 plakalı otobüsün kabulünün görüşülmesi.

 

3- İndirimli elektrik Aboneliği için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesi (g) fıkrası gereğince Belediye Başkanı Aytekin KAYA’ya protokol yapma yetkisinin verilmesinin görüşülmesi.

 

4- 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider bütçesinin görüşülmesi.

 

5- 2022 yılı Performans Programının görüşülmesi.

 

6- 2022 yılında yapılması planlanan deve güreşi etkinlik giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması ve bu konuda Belediye Başkanı Aytekin KAYA’ ya yetki verilmesinin görüşülmesi.

 

7-  Sözleşmeli personel ücret tespiti.

 

8- Belediyemize ait norm kadro cetvellerinin görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR