ARAMA
İncirliova Belediyesi

2021 yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

Geri
2021 yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi
2 Aralık 2021

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 07.12.2021 tarihinde Salı günü saat 14.00 de belediye binası toplantı salonunda olağan meclis toplantısını yapacaktır.

            İlan olunur.

 

 

                                                                                              Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM

1 - Bir önceki meclis toplantısına ait zabıt özetinin okunması.

 

2 - Atatürk Mahallesi 0 ada 5126 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

 

3 - İstiklal Mahallesi 0 ada 7872 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

 

4 - Cumhuriyet Mahallesi 0 ada 8936 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

 

5 - Zafer Mahallesi 0 ada 9468 parselde zemin kat işyeri olarak kullanılması konusunun görüşülmesi.

6 – Belediyemize ait Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ nin güncellenmesi.

7 – Belediyemize ait Acarlar Mahallesinde bulunan PTT şubesinin kira konusunun görüşülmesi.  

8 – Denetim raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesi. 

9 – Katı atık toplama ve taşıma ücretinin güncellenmesi.

DİĞER DUYURULAR