ARAMA
İncirliova Belediyesi

2020 yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Geri
2020 yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi
2 Temmuz 2020

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 07.07.2020 Salı günü saat 14.00'de toplanacaktır.

GÜNDEM

1- Zabıt özetinin okunması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine istinaden, gizli oyla belediye encümenine 2 üye seçimi.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden, plan ve bütçe komisyonunun yeniden oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden, imar komisyonunun yeniden oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi.

5-  Meclis üyesi Kenan BALCI’nın istifası hakkında meclise bilgi verilmesi.

6- Kenan BALCI’nın istifası nedeniyle, kalan süreyi tamamlamak için katip üye seçimi yapılması.

7- Kenan BALCI’nın istifası nedeniyle, Ege Belediyeler Birliğine asil üye seçimi yapılması.

8- Kenan BALCI’nın istifası nedeniyle, Tarihi Kentler Birliğine yedek üye seçimi yapılması.

9- 2019 yılına ait Denetim Komisyon raporunun okunması.

10- 2019 yılına ait Başkanlık Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

11- 2019 yılına ait kesin hesapların görüşülmesi.

12- Kıymet takdir komisyonuna üye seçimi.

13- Borçlanma yetkisinin görüşülmesi.

14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün talebi olan gayrimenkul kira tahakkuklarının görüşülmesi.

15- Cumhuriyet Mahallesi tapunun 9160 parselinde kayıtlı taşınmaz için, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Madde (f) fıkrası 1. Bendinin uygulanması konusunun görüşülmesi.

16- Sandıklı Mahallesi tapunun 150 ada 119 parselinde kayıtlı taşınmaz için, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Madde (f) fıkrası 1. Bendinin uygulanması konusunun görüşülmesi.

17- Mimari Estetik Komisyonu kurulması konusunun görüşülmesi.

18- İstiklal Mahallesi 0 ada 9650 parselin “Yüzme Havuzu” yapılması şartıyla, 5393 sayılı Belediye kanununun 75. Maddesine istinaden Aydın Büyükşehir Belediyesine devri konusunun görüşülmesi.  

19- Sandıklı Mahallesi 106 ada 31 parselin “kreş” yapılması şartıyla, 5393 sayılı Belediye kanununun 75. Maddesine istinaden Aydın Büyükşehir Belediyesine devri konusunun görüşülmesi. 

20- İstiklal Mahallesi 19L-III imar paftasında yer alan park alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

21- Belediyemiz Norm Kadro cetvelleri ve Teşkilat şemasının güncellenmesi.

22-Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tespiti.  

                                                                                              Aytekin KAYA

                                                                                              Belediye Başkanı                                                                                                           

DİĞER DUYURULAR