ARAMA
İncirliova Belediyesi

2020 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

Geri
2020 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi
28 Şubat 2020

Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03/03/2020 Salı günü saat 14.00'de meclis salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM

1- Zabıt özetinin okunması.

2- Memurların atama işlemlerinden dolayı yeni oluşan norm kadro cetvellerinin ve yeni oluşturulan teşkilat şemasının onanması.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılan atama hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

4- Belediyemize ait taşınmazların satışının görüşülmesi.

 

                                                                                                           Aytekin KAYA

                                                                                                          Belediye Başkanı

DİĞER DUYURULAR