ARAMA
İncirliova Belediyesi

2020 yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

Geri
2020 yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi
1 Ekim 2020

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06/10/2020 Salı günü saat 14.00'de toplanacaktır.

GÜNDEM

  1. Zabıt özetinin okunması.
  2. Güncellenen, Norm Kadro cetvellerinden dolu-boş cetvelleri ile teşkilat şemasının onanması.
  3. 2021 yılı performans programı ile 2021 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi.

 

 

                                                                                                           Aytekin KAYA

                                                                                                          Belediye Başkanı

 

DİĞER DUYURULAR