ARAMA
İncirliova Belediyesi

2020 Ocak Ayı Meclis Gündemi

Geri
2020 Ocak Ayı Meclis Gündemi
3 Ocak 2020

İNCİRLİOVA BELEDİYE MECLİSİNİN 07/01/2020 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, İncirliova Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07/01/2020 Salı günü saat 14.00'de Meclis salonunda toplanacaktır.

                                                                                                                       

 

 Aytekin KAYA

Belediye Başkanı

GÜNDEM

1- Zabıt özetinin okunması

2-Denetim Komisyonu oluşumu ve üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

3-Belediye Meclisinin 2020 yılı çalışma takviminin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

4-Memur ve İşçi Kadro İhdas ve Dolu/Boş Kadro Durumu Cetvellerinin onanması hususunun görüşülmesi.

5-Kadrolu İşçi personeller için, yetkili sendika ile toplu iş sözleşmesi yapılması ve bu kapsamda Belediye Başkanı Aytekin KAYA'ya yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

  6-Memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personeller için, yetkili sendika ile ile toplu iş sözleşmesi yapılması ve bu kapsamda Belediye Başkanı Aytekin KAYA'ya yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

7-Stajyer personel için sözleşme yapılması ve bu kapsamda Belediye Başkanı Aytekin KAYA'ya yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

8-Hacıaliobası Mah. 160 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca ''Bitki Yetiştiriciliği'' yapılması için 5(beş) yıl süreyle tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

9-Acarlar Mah. 0 ada 745 parselde kayıtlı pazaryeri 13-14 nolu dükkanlar ve pazar alanının pazar kurulduğu günler hariç, komisyonca belirlenen tutar karşılığında 10 yıllığına S.S. İncirliova Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından kullandırılması için alınan 07.11.2018 tarih ve 148 nolu kararın güncellenmesi talebinin görüşülmesi.

10-Atatürkçü Düşünce Derneğinin mevcut yerinin tahsisinin iptal edilerek, Hürriyet Mah. DDY Kadın Gelişim Merkezinde bir oda tahsisi talebinin görüşülmesi.

11-8644-8645-9129 ve 9604 parsellerde kayıtlı, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli şehir imar planında ''Özel Lise'' alanı olan taşınmazların; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün itirazı göz önünde bulundurularak yapılaşma koşullarının güncellenmesi talebinin görüşülmesi.

12-İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemizin sorumluluğunda bulunan  kadastral yollardan geçirilmesi gereken boru hatlarının tescil edilme konusunun görüşülmesi.

13-Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan asansörlerin periyodik kontrolü  için yetkili muayene kuruluşu ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Aytekin KAYA'ya yetki verilmesi ve periyodik kontrol ücretlerinin belirlenmesi konularının görüşülmesi.

14-Kurulması planlanan ''Deve Güreşi Yapan Belediyeler Birliği''nin kuruluş çalışmalarına Belediyemizi temsilen iştirak edilmesine ve kuruluşuna müteakip 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin o ve p bendleri kapsamında Birliğe üyelik işlemlerinin yapılmasına, bu amaçla gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Aytekin KAYA'ya yetki verilmesi konularının görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR