ARAMA
İncirliova Belediyesi

2020 Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Geri
2020 Ağustos Ayı Meclis Gündemi
30 Temmuz 2020

Belediye meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 04.08.2020 Salı günü saat 14.00'de toplanacaktır.
1-Zabıt özetinin okunması.
2-2019 yılı Kesin Hesabı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
3-Cumhuriyet Mahallesi tapunun 9160 parselinde kayıtlı taşınmaz için, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Madde (f) fıkrası 1. Bendinin uygulanması konusunda Meclis İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Sandıklı Mahallesi tapunun 150 ada 119 parselinde kayıtlı taşınmaz için, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Madde (f) fıkrası 1. Bendinin uygulanması Bendinin uygulanması konusunda Meclis İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- İstiklal Mahallesi 19L-III imar paftasında yer alan, park alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6- Cumhuriyet Mahallesi 8539 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7-Belediyemize ait güncellenen Norm Kadro cetvellerinin onanması.

8-Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebi olan borçlanma yetkisinin görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR