ARAMA
İncirliova Belediyesi

18. Madde Uygulama İlanı

Geri
18. Madde Uygulama İlanı
18 Ekim 2023

ASKI TUTANAĞI

                22/09/2023 tarih ve 313 nolu encümen kararı ile  Zafer Mahallesinde  tapunun 319 (kısmen), 7164(kısmen), 9199 parseller ile Sandıklı Mahallesi 128 ada, 1, 2, 4(kısmen), 5(kısmen) ve 6(kısmen)parsellerin İncirliova Uygulama İmar Planında bulunduğu alanda 2023/3 Nolu Düzenleme Bölgesi için hazırlanan ve İncirliova Belediyesi Encümen Kararı ile kabul edilen  parselasyon planı ve tescile ait dağıtım cetvelleri 5216 Sayılı Kanunun Büyük Şehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (b) hükmü gereğince   11/10/2023 tarih ve 442   sayılı Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararıyla tastiklenmiş olup; 18.10.2023 - 18.11.2023. tarihleri arasında 1 ay süreyle ,  İncirliova Belediyesi İnternet sitesinde yayınlanması ve belediyemiz ilan cihazından duyurulması, ayrıca İncirliova Belediyesi  hizmet binasındaki ilan panosunda ve Sandıklı ve Zafer  Mahalle Muhtarlığı ilan panosunda asılması için  18.10.2023 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

DİĞER DUYURULAR